اطلاعیه ازدواج دانشجویی :


دانشجویان گرامی جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص شرکت در مراسم ازدواج دانشجویی تا تاریخ 98/09/14 به واحد فرهنگی (خانم دکتر احمدی) مراجعه نمایید.