سامانه کارنامه سلامت دانشجویان ورودی جدید :


به اطلاع دانشجویان ورودی جدید تمامی مقاطع تحصیلی می رساند

با توجه به این که تکمیل فرم کارنامه سلامت روان یکی از مراحل لازم جهت ثبت نام قطعی شماست، لطفا به  این پیوند  https://portal.saorg.ir/mentalhealth/  مراجعه نموده و پس از تکمیل با در دست داشتن پرینت فرم به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایید.

توجه شود برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی تا پایان مهر ماه و برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی تا از 6 مهر تا 15 آبان ماه سایت در دسترس می باشد.

زمان ثبت