معرفی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان :


کانون دانشجویی همیاران سلامت روان مرکز مشاوره مؤسسه آموزش عالی مولانا به منظور ارائه خدمات مستمر، فراگیر و اجتماع محور در برنامه هاي مختلف از جمله: مسائل تحصیلی و برنامه ریزی درسی، مشکلات و مسائل ارتباطی، آموزش مهارت هاي زندگی و... در مؤسسه بر آن است از مشارکت دانشجویان همیار سلامت روان در طراحی، تدارکات و اجراي طرح هاي پیشگیرانه و مداخله‌اي استفاده نماید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرایط عضویت فایل زیر را دریافت نمایید.

 

***معرفی کانون دانشجویی همیاران سلامت روان***