اردوی قزوین :


قابل توجه دانشجویان محترم دختر

تور گردشگری یک روزه شهر قزوین با ظرفیت ۴۰ نفر در تاریخ ۱۱مهرماه برگزار می گردد.
 کلیه هزینه ها شامل ایاب و ذهاب، بازدید از اماکن تاریخی، پذیرائی و ناهار برای دانشجویان رایگان بوده و  از طرف دانشگاه پرداخت می گردد.
 از دانشجویان علاقه مند دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام به آقای نیکخواه واحد حراست مراجعه نمائید ( با توجه به محدویت تعداد، الویت با دانشجویانی است که زودتر ثبت نام نموده و مورد انضباطی و اخلاقی نداشته باشند).