قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد گرایش های زبان انگلیسی :


در زمان اخذ واحد پایان نامه، اساتید راهنمای دارای ظرفیت خالی به تعداد دانشجویان موجود می باشد.
لذا دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند از اساتید معرفی شده دانشگاه و یا اساتید مورد نظر خود بهره مند گردند
و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.