مسابقه کتاب خوانی :


اطلاعیه مسابقه کتاب خوانی

تاریخ مسابقه: روز سه شنبه مورخ 96/09/07

زمان: ساعت 12:45 الی 13:15

منبع مسابقه: کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) نوشته استاد شهید مطهری

 

*** دریافت کتاب قیام و انقلاب مهدی (عج) نسخه PDF***