پرتال کمیسیون موارد خاص :


به اطلاع دانشجویان می رساند

با توجه به راه اندازی پرتال کمیسیون موارد خاص، کلیه پرونده های موارد خاص جهت طرح در کمیسیون از طریق این پرتال به آدرس http://rcec.ikiu.ac.ir ارسال می گردد. جهت دسترسی سریع به پرتال و دریافت فایل راهنما از طریق گزینه های زیر اقدام کنید.

 

پرتال کمیسیون موارد خاص

دریافت فایل راهنما