دعوت به همکاری از دانشجویان در حوزه فرهنگی :


از دانشجویانی که در زمینه های فرهنگی (تئاتر، موسیقی، مسابقات ورزشی، مسابقات قرآنی، مقاله نویسی، شعر و ...) تمایل به همکاری دارند تقاضا می شود به در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه به واحد فرهنگی مراجعه نمایند.