عضویت در بسیج دانشجویی :


از علاقه مندان جهت عضویت در بسیج دانشجویی موسسه مولانا و همکاری در بخش های مختلف پژوهشی، فرهنگی، مذهبی و ... دعوت به عمل می آید.

*جهت ثبت نام به واحد بسیج موسسه مولانا در روزهای سه شنبه و پنج شنبه (ویژه خواهران) و روزهای شنبه، یکشنبه، چهارشنبه (ویژه برادران) و یا به دفتر معاونت فرهنگی (خانم احمدی) مزاجعه فرمایید*