فراخوان مقاله چهاردهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران - آبان 94 :


سطح برگزاري: ملي

محورهاي همايش: محورهای کنفرانس شامل تجهیزات و روش‌های اندازه‌گیری در هیدرولیک ، سازه‌های هیدرولیکی ،سیستم‌های انتقال و توزیع آب ،فناوری‌های نوین در مهندسی هیدرولیک ،کاربرد سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مهندسی هیدرولیک ، ماشین‌های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه ، هیدروانفورماتیک ، هیدرولیک دریا و سواحل ، هیدرولیک زیست محیطی ، هیدرولیک محیط‌های متخلخل می‌باشند.

 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان  : برگزار كنندگان
انجمن هیدرولیک ایران
---------------
تحت حمایت اطلاع رسانی وب سایت ایران کنفرانس
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 شهریور 1394
تاريخ برگزاري همايش: 20 الی 22 آبان 1394

14hydro.irسايت همايش:  

تلفن تماس دبيرخانه: 33420064 - 054
آدرس دبيرخانه: دانشگاه سیستان و بلوچستان‏، دانشکده مهندسی شهید نیکبخت، گروه مهندسی عمران
محل برگزاري: زاهدان - دانشگاه سیستان و بلوچستان

info@14hydro.ir ایمیل: