کمیسیون موارد خاص :


دانشجویان گرامی

به اطلاع می رساند از سال تحصیلی 94-93 ، دانشجویان متقاضی ادامه تحصیل در موارد خاص ( دانشجویان دوبار مشروط و یا اتمام سنوات ) ملزم به ثبت نام در سامانه شورای بررسی موراد خاص استانی می باشند. لذا مطالعه دقیق راهنمای ثبت نام و رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

* علاوه بر ثبت نام در سایت و بارگذاری تمامی موارد الزامی، مستندات مربوطه باید به صورت فیزیکی جهت ارسال به کمیسیون موراد خاص استانی به کاشناس آموزش تحویل داده شود.

* وجه ثبت نام باید تنها از طریق درگاه بانک های ملی و پاسارگاد به صورت اینترنتی پرداخت شود

* چنانچه علت وقفه تحصیلی دانشجو مربوط به مشکلات پزشکی باشد، حتما باید موراد زیر مورد توجه قرار گیرد :

1) سابقه مشکلات پزشکی دانشجو یا بستگان درجه اول ضمیمه درخواست دانشجو باشد

2) شرح کامل بیماری + معاینات یا آزمایشات مربوطه + گواهی پزشک + نسخه ها + جراحی ( درصورت وجود ) و مدت زمان لازم برای درمان که درنسخه پزشک قید شده است ضمیمه درخواست دانشجو باشد

3) زمان و تاریخ بیماری با زمان و تاریخ مشروطی دانشجو منطبق باشد

4) نوع بیماری باید حداقل دو هفته دانشجو را درگیر کرده باشد، مزمن و عارضه دار باشد یا به دلیل دوران بارداری دانشجو باشد

5) بیماری هایی مانند حساسیت فصلی، سرماخوردگی، عفونت چشمی، گاستریت معده مورد قبول شورای بررسی موارد خاص  نمی باشد

6) در مورد بیماری های روانپزشکی، باید نسخه ها و نامه پزشک و خلاصه پرونده بستری شدن ( در صورت وجود ) ضمیمه درخواست دانشجو باشد

7) درصورت وجود بیماری مزمن و یا صعب العلاج پدر یا مادر و یا ازکارافتادگی پدر باید پرونده کامل پزشکی، گواهی پزشک، نسخه داروها و مدرکی دال بر زمان شروع بیماری ضمیمه درخواست دانشجو باشد

 

*راهنمای ثبت نام در سامانه شورای بررسی موارد خاص* 

*لینک سامانه شورای بررسی موارد خاص*