راهنمای انجام مراحل فارغ التحصیلی :* فارغ التحصیلان گرامی، جهت انجام مراحل تسویه حساب فارغ التحصیلی راهنمای زیر را به دقت مطالعه نموده و برای برطرف شدن 
هر گونه سوال یا ابهامی در این خصوص، می توانید با داخلی 126 ( بخش فارغ التحصیلان ) تماس حاصل نمایید :

1- مراجعه به بخش آموزش دانشگاه و دریافت فرم تسویه حساب فارغ التحصیلی
2- تکمیل اطلاعات فردی در فرم مربوطه به صورت خوانا و واضح و ضمیمه نمودن کارت دانشجویی 
3- مراجعه به بخش های زیر جهت تسویه حساب :
الف) کارشناس آموزش     ب) بایگانی         ج)کمیته انضباطی       د)کتابخانه
4- تحویل فرم تکمیل شده به مسئول بخش انتظامات جهت ارسال فرم تسویه حساب به سایر بخش های مورد نیاز جهت تسویه حساب و انجام مراحل اداری 
5- تماس با واحد فارغ التحصیان حداقل 15 روز پس از تحویل فرم جهت اطلاع از وضعیت پرونده و اطمینان از تکمیل مدارک موجود در پرونده
6- مراجعه در روز تعیین شده از جانب کارشناس بخش فارغ التحصیلان جهت دریافت مدرک پایان تحصیلات

* دانشجویان گرامی لازم است هنگام مراجعه به بخش فارغ التحصیلان جهت دریافت مدرک پایان تحصیلات نکات زیر را رعایت فرمایند :
استفاده از پوشش مناسب و درخور شان دانشجو و محیط دانشگاه 
همراه داشتن کارت شناسایی معتبر از قبیل شناسنامه و کارت ملی

* * حضور شخص دانشجو جهت دریافت گواهینامه موقت و اصل دانشنامه الزامی می باشد و درصورت عدم حضور دانشجو در کشور، 
تحویل مدارک فارغ التحصیلی تنها به وکیل رسمی دانشجو با ارائه وکالت نامه رسمی صورت می پذیرد *