معاونت پژوهشی :


معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. معاونت پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در اریه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.
معاونت پژوهش و فناوری شامل 7 مدیریت : ارتباط با صنعت/ امور پژوهشی/ فناوری/ کتابخانه/ مرکز رشد و مرکز کارآفرینی/ فناوری اطلاعات و خدمات ماشینی و نشریات می باشد.

« دانشجویان گرامی می توانند جهت ارتباط با معاونت پژوهشی موسسه با داخلی 122 یا از طریق ایمیل molana.vcrg@gmail.com تماس حاصل نمایند ».

مطالب مرتبط :