ارتباط با ما :


شما می توانید نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس پست الکترونیکی

it.unit@molana.ac.ir

ارسال فرمایید

نشانی : استان قزوین، شهرستان آبیک، بلوار آیت اله طالقانی، میدان ولیعصر (عج)، ابتدای شهرک قدس
شماره های
ارتباط با دانشگاه : 2895213  0283  (15 خط )
شماره فکس دانشگاه : 2895222 0283