اطلاعیه دروس پروژه و کارآموزی


به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 98-97 درس پروژه و کارآموزی را اخذ نموده اند می رساند تا پایان هفته آینده مورخ 97/07/26 فرصت دارند جهت دریافت معرفی نامه به محل کارآموزی و همچنین تعیین پروژه خود اقدام نمایند.