برگزاری کلاس جبرانی استاد شفیعیان


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد شفیعیان به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

بیان معماری (2)

سه شنبه ها (تا پایان ترم)

97/07/17

10:45 - 11:30