اطلاعیه برگزاری کلاس های تابستان


به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه کلاس های تابستان به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است که یک جلسه غیبت در ترم تابستان به منزله حذف می باشد.

درس

استاد روز ساعت

ریاضی1

خانم نورزاده دوشنبه ها 8:15 الی 17:15

ریاضی2

(کاردانی پیوسته ساختمان و کاردانی پیوسته حسابداری بازرگانی)

خانم نورزاده چهارشنبه ها 8:15 الی 17:15

اندیشه اسلامی2

 خانم احمدی چهارشنبه ها 8:15 الی 12:30

انقلاب اسلامی

خانم احمدی چهارشنبه ها 12:30 الی 17:15

ساخت زبان فارسی

خانم معلمی سه شنبه ها 8:15 الی 10:45

ترجمه مکاتبات و اسناد2

خانم معلمی سه شنبه ها 10:45 الی 13:15

اصول و مبانی باستان شناسی

خانم محمدی سه شنبه ها 8:15 الی 10:45

باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین

خانم محمدی سه شنبه ها 10:45 الی 13:15

باستان شناسی پیش از تاریخ ایران از آغاز هزاره اول

خانم محمدی سه شنبه ها 14 الی 17:15

آشنایی با ادبیات معاصر

خانم زرگر سه شنبه ها 14 الی 17:15