برگزاری کلاس های جبرانی استاد نادیا فلاح


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد نادیا فلاح به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

پروژه نهایی یکشنبه 97/02/09 8:15 - 17:15
2

طرح شهرسازی5

یکشنبه 97/02/16 8:15 - 17:15