برگزاری کلاس های جبرانی استاد بیک زاده


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد بیک زاده به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

استاتیک چهارشنبه 97/01/29 11 - 14
2

استاتیک

چهارشنبه 97/02/05 11 - 14
3

استاتیک

چهارشنبه 97/02/12 11 - 14
4

استاتیک

چهارشنبه 97/02/19 11 - 14
5

استاتیک

چهارشنبه 97/02/26 11 - 14