برگزاری کلاس های جبرانی استاد معلمی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد معلمی به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

نامه نگاری یکشنبه 97/02/02 8:15 - 13:15