اطلاعیه در خصوص برگزاری کلاس های مورخ 97/01/14


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس هایی که روز سه شنبه مورخ 97/01/14 تشکیل نمی گردند به شرح ذیل می باشد.

زمان برگزاری کلاس های جبرانی روز شنبه مورخ 97/01/18 می باشد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

کلاس های استاد احمدی

کلاس های استاد نادیا فلاح

کلاس های استاد سمانه محمدی

کلاس های استاد خدیجه زیارانی

کلاس های استاد معلمی

کلاس هاس استاد دلارام

کلاس های استاد فیروزه محمدی

کلاس های استاد ابوالفتحی

کلاس های استاد شیرین زاده

کلاس های استاد محمدی آذر

کلاس های استاد توکلی نیا

کلاس های استاد حاج ابوطالبی

کلاس های استاد زینال پور

کلاس های استاد بابایی