آدرس کانال موسسه آموزش عالی مولانا


به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند

جهت رفاه حال دانشجویان و اساتید و دسترسی سریعتر از این پس اطلاعیه های کلاس ها و ... علاوه بر سایت در این کانال نیز اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا آدرس این کانال را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

molana_uni84@