قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در اردوی زیارتی مشهد مقدس


به اطلاع کلیه دانشجویان شرکت کننده در اردوی زیارتی مشهد مقدس می رساند، زمان حرکت روز شنبه مورخ 96/10/30 ساعت 10:30 از محل موسسه می باشد.