ساعت کاری موسسه در ایام امتحانات


به اطلاع دانشجویان می رساند

موسسه آموزش عالی مولانا در ایام امتحانات از ساعت 8 الی 14 پذیرای مراجعه کنندگان گرامی می باشد.