برگزاری کلاس های جبرانی اساتید:سیفی، جمشیدی، زرگر و بغدادی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی اساتید به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.

                                                                     
ردیف نام استاد نام درس روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
1 خانم زرگر حسابداری میانه دوشنبه 96/09/20

 11:45-15:30

2 خانم زرگر اصول حسابداری 1 پنجشنبه 96/09/16  13:15- 8:15
3 آقای بغدادی مقاومت مصالح 1 یکشنبه 96/09/19  10:45- 8:15
4 آقای بغدادی فولاد 1 یکشنبه 96/09/19  11:45-13:15
5 آقای بغدادی استاتیک یکشنبه 96/09/19  14:00-17:15
6 خانم جمشیدی زبان خارجه/زبان پیش/زبان عمومی سه شنبه 96/09/21  15:30- 8:15
7 آقای سیفی

مبانی سازمان و مدیریت

آشنایی با قوانین کسب و کار

چهارشنبه 96/09/22  12:00-17:15