عدم تشکیل کلاس های استاد امیرپور 96/09/22 و زمان برگزاری جبرانی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد امیرپور روز چهارشنبه مورخ 96/09/22 از ساعت 8:15 الی 16:30 برگزار نمی گردد و زمان برگزاری کلاس های  جبرانی ایشان به شرح ذیل می باشد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

مواد و روش ساخت3

طراحی قالب پلاستیک

طراحی فنی - پروسه طراحی

طراحی به کمک کامپیوتر

نقشه کشی رایانه ای

دوشنبه 96/09/27 8:15 الی 16:30