برگزاری کلاس های جبرانی استاد فلاح رفیع


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد فلاح رفیع به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

زبان عمومی و تخصصی (رشته حقوق)

سه شنبه

96/09/21

17:15- 14:00

2

خواندن و درک مفاهیم 3

چهارشنبه

96/09/22

13:15- 10:00

3

نگارش پیشرفته

چهارشنبه

96/09/22

15:30- 14:00

4

ترجمه متون ساده

چهارشنبه

96/09/29

11:30- 10:00

5

ترجمه پیشرفته چهارشنبه 96/09/29

13:15- 11:45