برگزاری کلاس های جبرانی استاد ساسانی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد ساسانی به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

مقدمات طراحی(2)

چهارشنبه

96/09/01

8:15 - 17:15

2

طراحی فنی

شنبه

96/09/04

8:15 - 17:15

3

مقدمات طراحی(2)

چهارشنبه

96/09/08

8:15 - 17:15

4

طراحی فنی

شنبه

96/09/11

8:15 - 17:15