عدم تشکیل کلاس استاد نادیا فلاح 96/08/30 و زمان برگزاری کلاس جبرانی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد نادیا فلاح روز سه شنبه مورخ 96/08/30 برگزار نمی گردد و زمان برگزاری کلاس جبرانی ایشان ذیل می باشد. لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

دروس مهندسی شهر سازی

پنجشنبه

96/09/02

8:15 - 16:30