برگزاری کلاس های جبرانی استاد حاج ابوطالبی 96/08/30


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد حاج ابوطالبی به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

روستا (کارشناسی ناپیوسته)

سه شنبه

96/08/30

14 - 17:15