برنامه کلاس های نیمسال تابستان 96-95


به اطلاع دانشجویان می رساند

برنامه ی کلاس های نیم سال تابستان 96-95 به شرح زیر می باشد

 

نام درس رشته و مقطع مدرس روز
خواندن متون مطبوعاتی مترجمی زبان (کارشناسی ناپیوسته) استاد بهرامی پنجشنبه
واژه شناسی مترجمی زبان (کارشناسی ناپیوسته) استاد بهرامی پنجشنبه
ریاضی پایه حسابداری(کاردانی ناپیوسته) استاد زمان پرور دوشنبه
ریاضی عمومی نقشه برداری (کاردانی پیوسته) استاد زمان پرور دوشنبه
ریاضی (1) حسابداری (کاردانی پیوسته) استاد زمان پرور دوشنبه
ریاضی عمومی معماری (کاردانی پیوسته) استاد زمان پرور دوشنبه
در آمدی بر ادبیات (2) مترجمی زبان (کارشناسی ناپیوسته) استاد فلاح رفیع سه شنبه
آمار کاربردی حسابداری (کاردانی ناپیوسته) استاد زمان پرور سه شنبه
آمار حسابداری (کاردانی پیوسته) استاد زمان پرور سه شنبه
ریاضی معماری (کارشناسی ناپیوسته) استاد قاسمی پنجشنبه
ریاضیات و آمار معماری (کارشناسی پیوسته) استاد قاسمی پنجشنبه
ایستایی معماری (کارشناسی پیوسته) استاد زارع سه شنبه
ایستایی (1) معماری (کاردانی پیوسته) استاد زارع سه شنبه

 

***ساعت برگزاری کلاس ها از 8:15 الی 17:15 می باشد.***