شهریه مصوب دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395


دانشجویان گرامی

 

سلامٌ علیکم

 

شهریه مصوب دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 از طریق انتخاب این گزینه قابل دریافت می باشد. جهت اطلاع از جزئیات تخفیف های شهریه (ممتازی و ...) به امور مالی مراجعه بفرمایید.

 

با تشکر

معاونت مالی