اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ۱۳۹۸


بدين‌وسيله به اطلاع علاقمندان به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي پذيرش صرفاً با سوابق تحصيلي می رساند، موسسه آموزش عالی مولانا در در رشته های ذیل پذیرش خواهد داشت.

*کارشناسی پیوسته مهندسی شهرسازی

*کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

*کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

*کارشناسی پیوسته مهندسی مدیریت پروژه

*کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

*کارشناسی پیوسته فقه و حقوق اسلامی

*کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

*کارشناسی پیوسته مدیریت مالی

*کارشناسی پیوسته مشاوره

*کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

*کارشناسی پیوسته طراحی صنعتی

*کارشناسی پیوسته آموزش زبان انگلیسی

*کارشناسی پیوسته مترجمی زبان انگلیسی

*کاردانی ناپیوسته معماری

*کاردانی ناپیوسته حسابداری

لذا داوطلبان مي‌توانند از تاريخ ۹۸/۰۸/۲۸ الي ۹۸/۱۰/۳۰ با همراه داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام به موسسه آموزش عالی مولانا مراجعه نمایند.

1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

2- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام آموزشي جديد 3-3-6 با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش و پرورش.

3- اصل و يا گواهي مدرك پيش‌دانشگاهي براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.

4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.

5- اصل شناسنامه و 2 برگ كپي ازتمام صفحات آن.

6- اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از پشت و روي آن.

7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.

8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.