برگزاری کلاس های جبرانی استاد حیدریان


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد حیدریان به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

روانشناسی اعتیاد

پنجشنبه 98/08/30 12:30 الی 14
2

معرفت شناسی

پنجشنبه 98/09/07 12:30 الی 14
3

کاربرد کامپیوتر

پنجشنبه 98/09/14 12:30 الی 14