برگزاری کلاس های جبرانی استاد خانم شادمهر


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد خانم شادمهر به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

زبان تخصصی

دوشنبه 98/08/27 14 الی 15:30
2

طراحی معماری 2

دوشنبه 98/09/04 14 الی 15:30
3

طراحی معماری 2

دوشنبه 98/09/11 14 الی 15:30
4

طراحی معماری 2

دوشنبه 98/09/18 14 الی 15:30