عدم تشکیل کلاس های استاد نورزاده و زمان برگزاری کلاس های جبرانی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد نورزاده روزهای پنجشنبه مورخ 98/05/31 و 98/06/07 تشکیل نمی گردد.

زمان برگزاری کلاس های جبرانی روز پنجشنبه مورخ 98/05/24 از ساعت 10:45 الی 16:30 و روز یکشنبه مورخ 98/06/03 از ساعت 8:15 الی 12:30 می باشد.

لازم به ذکر است عدم حضور سر کلاس به منزله غیبت می باشد.