برگزاری کلاس های جبرانی استاد خانم شمس


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد خانم شمس به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

عکاسی پایه 1 و 2

شنبه

98/01/17

8:15 - 11:30

2

خطاطی فارسی و طراحی نوشته فارسی

شنبه

98/01/17

11:45 - 17:15

3

اقتصاد و مدیریت صنعتی

پنجشنبه

98/01/22

8:15 - 17:15

4

عکاسی پایه 1 و 2

شنبه

98/02/07

8:15 - 11:30

4

طراحی 2

شنبه

98/02/07

11:45 - 17:15