اطلاعیه در خصوص بخش های مالی، فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی


به اطلاع دانشجویان می رساند

امور اداری بخش های مالی، فارغ التحصیلان و تحصیلات تکمیلی از روز شنبه مورخ 97/12/25 انجام نمی شود و مراحل اداری دانشجویان به سال 98 موکول خواهد شد.