برگزاری کلاس جبرانی استاد خانم محمدی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد خانم محمدی به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

طراحی فنی

یکشنبه ها

(تا پایان نیمسال)

97/12/12

15:30 - 17:15