عدم تشکیل کلاس های استاد صالحی فر و زمان برگزاری جبرانی


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های استاد صالحی فر روز سه شنبه مورخ 97/12/14 از ساعت 8:15 الی 11 برگزار نمی گردد و جبرانی آن به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

جبرانی دروس سه شنبه

دوشنبه

98/01/26

14 - 17:15