برگزاری کلاس های جبرانی استاد ثابتی پور


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد ثابتی پور به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

طراحی برای فضای مجازی

طراحی گرافیک محیطی

یکشنبه

97/09/25

11:45 - 15:30