برگزاری کلاس های جبرانی استاد زودبین


به اطلاع دانشجویان می رساند

کلاس های جبرانی استاد زودبین به شرح ذیل برگزار می گردد. لازم به ذکر است عدم حضور در کلاس به منزله غیبت می باشد.

 

ردیف

نام درس

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

1

مقدمات طرح2

یکشنبه

97/09/18

11:45 - 17:15

1

مقدمات طرح2

یکشنبه

97/09/25

11:45 - 17:15

1

مقدمات طرح2

یکشنبه

97/10/02

11:45 - 17:15