اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان ورودی جدید مشمول نظام وظیفه


به اطلاع دانشجویان ورودی جدید مشمول خدمت نظام وظیفه می رساند

با توجه به اعلام سازمان وظیفه عمومی مبنی بر صدور معافیت تحصیلی تا تاریخ 97/08/30 ، دانشجویانی که تا کنون نسبت به تعیین وضعیت نظام وظیفه خود اقدام نکرده اند هر چه سریعتر جهت دریافت نامه درخواست معافیت تحصیلی به واحد آموزش مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است  دانشجویانی که تا تاریخ فوق به واحد آموزش مراجعه نکنند، تمامی عواقب ناشی از عدم صدور معافیت تحصیلی به عهده دانشجو می باشد.