اطلاعیه در خصوص دریافت معرفی نامه


به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 98-97 نیاز به اخذ معرفی نامه جهت دروس کارآموزی، روستا، طرح معماری، آشنایی با مرمت ابنیه و... دارند تا تاریخ 97/08/20 به واحد آموزش مراجعه نمایند، در غیر اینصورت معرفی نامه صادر نمی گردد.